Trước Sau
  • Chiến dịch Mùa hè xanh 2017

    Tại 5 mặt trận: Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang)

  • Đi dân nhớ - Ở dân thương - Làm dân tin

    Khẩu hiệu chiến dịch Mùa hè xanh

  • Ở đâu khó có thanh niên

    Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Mặt trận Chợ Mới - Tổng kết các hoạt động trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2016

 

Theo dõi tin tức từ email