Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Hình ảnh Mùa hè tình nguyện 2014 (Phần 2)

Share & Comment
Tiếp theo những hình ảnh của chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2014, trong bài này chúng ta cùng xem lại những hình ảnh tại mặt trận huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Ban Thông tin & Truyền thông

Tags:

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2017

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 diễn ra tại 5 mặt trận Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang).