Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Thông báo Tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh 2015

Share & Comment
THÔNG BÁO
Tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh 2015


I.                  MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA.
Nhằm giáo dục truyền thống tuổi trẻ - sinh viên An Giang  ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình để ra sức học tập và rèn luyện vì sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Tạo điều kiện thực tế để sinh viên tiếp cận cộng đồng, ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân với xã hội cũng như rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Góp phần xây dựng ý thức công dân, tinh thần tập thể cộng đồng sống vì mọi người cho hội viên – sinh viên sau khi ra trường. Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện giúp các xã nghèo cùng vượt khó cùng nhau giúp các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới công nhận ấp xã văn hóa. BCH liên chi hội sinh viên An Giang “ Tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh  2015” với nội dung cụ thể như sau :
II.               NỘI DUNG.
1.      Mặt trận tổ chức.
-         Định hướng : Chiến dịch diễn ra trên 1 mặt trận chính và 2 mặt trận phụ đi theo mô hình chuyên ( Phiên tòa giả định).
-         Cụ thể 03 mặt trận như sau :
+ Mô hình chuyên Phiên Tòa giả định 1 : Mặt trận Huyện Chợ Mới :  35 chiến sĩ.
+ Mô hình chuyên Phiên Tòa giả định  2 : Mặt trận Huyện Thoại Sơn :  25 chiến sĩ.
+ Mặt trận Huyện Châu Thành : 35 chiến sĩ.
-         Thời gian : từ ngày 1/7/2015 đến 27/7/2015.
2.      Nội dung công việc :
-         Lưu diễn Phiên tòa giả định – tuyên truyền pháp luật.
-         Dạy dân vũ, Anh văn, Tin học.
-         Phối hợp cùng LCHSV An Giang trường Đại Học Y Dược cấp phát thuốc và khám chữa bệnh cho người dân nơi đóng quân.
-         Các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức người dân địa phương về các bệnh truyền nhiễm.
-         Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm hiểu cội nguồn lịch sử, truyền thống của quê hương.
-         Cùng nhiều hoạt động khác…
3.      Cách thức đăng ký : Liên hệ chi hội trực thuộc để đăng ký tham gia.
4.      Phí tham gia : tùy vào từng mặt trận quy định.

III.           THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THÀNH PHẦN BTC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1.
Lưu Tuấn Phong
Liên chi hội trưởng
Trưởng ban
Phụ trách chung
2.
Trần Thị Như Ngọc
Liên chi hội phó
Phó ban
Phụ trách mặt trận.
3.
Dư Tuấn Nguyên
Liên chi hội phó
Phó ban
Phụ trách phiên tòa giả định.
4.
Lương Hoàng Tất
Chi hội trưởng CHSV Châu Thành
 Đội trưởng mặt trận
Phụ trách mặt trận Châu Thành.
5.
Nguyễn Duy Phúc
Chi hội trưởng CHSV Chợ Mới
Đội  trưởng mặt trận
Phụ trách mặt trận Chợ Mới
6.
Trương Minh Tiến
Chi hội trưởng CHSV Thoại Sơn
Đội  trưởng mặt trận
Phụ trách mặt trận Thoại Sơn
7.
Nguyễn Trọng Hữu
Ủy viên BCH LCHSV An Giang
Thành viên
Phụ trách tài chính.
8.
Trần Thị Hạnh Nguyên
Ủy viên BCH LCHSV An Giang
Thành viên
Phụ trách thông tin.

IV.           KIẾN NGHỊ.
Nay BCH thông báo về việc tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh 2015” để các bạn hội viên – sinh viên nắm rõ thông tin và nhiệt tình đăng ký tham gia chiến dịch,
Trân trọng!

Tags:

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2017

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 diễn ra tại 5 mặt trận Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang).