Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Danh sách trúng tuyển mùa hè xanh năm 2016

Share & CommentDanh sách trúng tuyển mùa hè xanh năm 2016.Xem chi tiết tại đây.
Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách.
Ban Thông tin & Truyền thông

Tags:

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2017

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 diễn ra tại 5 mặt trận Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang).