Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Danh sách trúng tuyển mùa hè xanh năm 2016 - Mặt trận Châu Thành

Share & Comment

Thông báo danh sách trúng tuyển mùa hè xanh năm 2016Danh sách trúng tuyển mùa hè xanh năm 2016.Xem chi tiết tại đây.
Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tags:

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2017

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 diễn ra tại 5 mặt trận Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang).