Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Hình ảnh Mùa hè tình nguyện năm 2014

Share & Comment
Dưới đây là một số hình ảnh trong công tác chuẩn bị, trước ngày ra quân chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2014, tại huyện Châu Thành, Thoại Sơn và Chợ Mới.

Đội hình phiên tòa giả định CHSV Thoại Sơn

Tập dợt phiên tòa giả định CHSV Chợ Mới

Anh Nguyễn Đức Vĩnh (Liên chi phó nhiệm kì 2013-2014) nhắc nhở đội hình
phiên tòa giả định CHSV Chợ Mới

CHSV Thoại Sơn tập nhảy dân vũ


Ban Thông tin & Truyền thông

Tags:

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2017

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 diễn ra tại 5 mặt trận Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang).